God Wi-Fi i alle rom

AirTies hindrar varierande nettsignal i huset

Ofte har huset ein eller fleire stadar kor Wi-Fi-signalet ikkje er like bra. Med AirTies kopla til i ulike rom, optimaliserer nettdekninga og sørgjer for at de får den beste moglege ytelsen av det de allereie betalar for.

stor bustad eller mykje armering kronglete planløysing smarte lyspærer, sensorar og målarar

Før kunne me sitja med fullt signal på telefonen, men likevel gjekk det sakte. No har me hatt AirTies i tre veker. Og sjølv om me er i enden av huset og ikkje har fullt signal, så går det fort.

— Lars Sørhage, Årdal
3 000,- pakke med tre AirTies 14 dagar prøvetid: Send produktet tilbake om du ikkje er nøgd.
Montering av AirTies kostar 1000,-
Veggfester til AirTies kostar 100,- per stykk.

  Årdalsnett         57 66 44 00