God Wi-Fi i alle rom

AirTies hindrar varierande nettsignal i huset

Ofte har huset ein eller fleire stadar kor Wi-Fi-signalet ikkje er like bra. Med AirTies kopla til i ulike rom, optimaliserer nettdekninga og sørgjer for at de får den beste moglege ytelsen av det de allereie betalar for.

trådlaus elektronikk stor bustad eller mykje armering kronglete planløysing behov for Wi-Fi i garasjen smarte lyspærer, sensorar og målarar

Før kunne me sitja med fullt signal på telefonen, men likevel gjekk det sakte. No har me hatt AirTies i tre veker. Og sjølv om me er i enden av huset og ikkje har fullt signal, så går det fort.

— Lars Sørhage, Årdal

Like god Wi-Fi i alle rom

Plassert riktig, får du like god WiFi i heile huset.

14 dagar prøvetid

Send produktet tilbake innan fjorten dagar om du ikkje er nøgd.

Gratis montering

Kundar hjå Årdalsnett får gratis montering av ein spesialist.
2 990,- pakke med tre AirTies Montering av AirTies kostar 1000,- (gratis for kundar hjå Årdalsnett). Veggfester til AirTies kostar 100,- per stykk.

  Årdalsnett         57 66 44 00