Årdalsnett Din lokale TV- og breibandsleverandør
Mi side
Driftsmelding: På grunn av auka pris på TV2 kanalane, er prisen på TV grunnpakka auka til kr. 399,- pr mnd.

No startar fiberbygginga i Årdal

Strekking av fiberkabel
Dersom du har bestilt fiber vil du få eit brev med informasjon om din bolig får fiber i bakke eller i luftstrekk. For deg som skal få fiber i bakken må du sjølv grave grøft.

Sjå informasjonsside:
Graveinstruksar
Luftstrekk
Installasjon
Når fiberkabel er trekt fram og det er tid for installasjon av fiberutstyr i din bolig vil ein innstallatør ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt. Registrer deg på MiSide for å sjå informasjon om din bestilling, avtaletid og abonnement.
Gå til MiSide
Fibersatsing
Årdalsnett har i mange år levert kvalitetsbreiband via TV kabel. Men nye krav og auka etterspørsel krev oppgradering og modernisering. Årdalsnett har også levert på fiber til dei fleste bedrifter og eit fåtal privatkundar, no planlegg me å starte utbygging av fiber til alle privatkundar i 2. halvår 2017. Dagens nett skal erstattast og utvidast med fiber, som gir deg tilgang til høghastigheitsbreiband via fiber frå Årdalsnett og TV grunnpakke frå Canal Digital. Me tilbyr internett på 35, 70, 150, eller 500 Mbit/s — begge vegar og har laga attraktive pakkeløysningar.
Kvifor velje Årdalsnett?
Vel du Årdalsnett som internettleverandør støtter du lokal verdiskaping. Me tek samfunnsansvaret vårt på alvor og gir omfattande støtte til lokale idrettslag, kulturarrangement og festivalar. Fibersatsinga er ei betydeleg investering i Årdal si framtid med mål å gi innbyggarane tilgang til eit framtidsretta internett og tv tilbod av høgaste kvalitet. Utbyggingsarbeidet blir utført som eit samarbeid mellom Årdalsnett og Årdal Energi.