Driftsmelding: Omlegging av internett aksess: Me skal auke kapasiteten i nettet, og planlegg dette torsdag 27. april klokka 0500. Endringa vil medføre nedetid for privatkundar i ca. 15. minutt.

Din lokale leverandør av fiber, breiband og kabel-TV

Med framtidsretta teknologi utvidar me kontinuerleg kapasiteten i netta våre.

Årdalsnett er ein viktig sponsor for idrett- og kultur i ditt lokalmiljø.

Årdalsnett leverar breiband og kabel-tv på Filefjell - 

Lærdal - 

og på Årdalstangen.

No bygger me fiber til alle i Årdal

AirTies

Nettforsterkaren AirTies optimaliserer Wi-Fi'en i heimen din og gjer at alle rom får like god dekning.

Leverandør av breiband og TV

Årdalsnett tilbyr breiband og kabel-TV i følgande områder:

Øvre Årdal
Årdalstangen
Lærdal

Internett og TV på hytta

Har du hytte eller leiligheit på Tyin/Filefjell og er på jakt etter ein totalleverandør for breiband og TV?

Årdalsnett tilbyr både kabel-TV og breiband til følgande områder:

Børrenøse
Gudbrandslie
Otrølie
Tenlelie

Framtidsretta

Årdalsnett er din lokale leverandør av fiber, breiband og kabel-TV. Med framtidsretta teknologi blir både kapasitet og utstrekning av netta våre kontinuerleg utvida.

Lokalt

Årdalsnett er ein viktig sponsor for idrett- og kulturliv i lokalmiljøet, og ved å velge oss støttar du born og unge i ditt nærmiljø.