Årdalsnett Din lokale TV- og breibandsleverandør
Mi side

Din lokale leverandør av fiber, breiband og kabel-TV

Med framtidsretta teknologi utvidar me kontinuerleg kapasiteten i netta våre.

Årdalsnett er ein viktig sponsor for idrett- og kultur i ditt lokalmiljø.

Årdalsnett leverar breiband og kabel-tv på Filefjell - 

Lærdal - 

og på Årdalstangen.

Årdalsnett leverar breiband og kabel-TV i Årdal, Lærdal og på Tyin/Filefjell
Burettslag lagt over på fiber
I desse dagar blir Flotane og Øyåkeren burettslag lagt over på fiber, og dei som bur her får dermed kollektive avtalar. Utover våren og sommaren vil alle andre burettslag også få fiber og endra avtalar med Årdalsnett.

Dei som er individuelle kundar i dag, vil få månadleg faktura inntil kollektiv avtale trer i kraft (i staden for kvartals- eller halvårsfaktura).
TV signal - frå analog til digital
No forsvinn dei analoge kanalane.
Les meir her
No startar fiberbygginga i Årdal
Les meir her
Med AirTies får du like god Wi-Fi i alle rom
Les meir her
Siste nyhender frå Årdalsnett

AirTies-produsent: Problemet blir ordna denne veka

Svindlarar prøver å kapre kabel-TV kundar