Årdalsnett
Mi Side

Din lokale leverandør av fiber, breiband og kabel-TV

Med framtidsretta teknologi utvidar me kontinuerleg kapasiteten i netta våre.

Årdalsnett er ein viktig sponsor for idrett- og kultur i ditt lokalmiljø.

Årdalsnett leverar breiband og kabel-tv på Filefjell - 

Lærdal - 

og på Årdalstangen.

Årdalsnett leverar breiband og kabel-TV i Årdal, Lærdal og på Tyin/Filefjell

1-2-3: slik les du plussaker på Porten.no gratis

Fiber: Val av Trådlaus/WiFi-løysing

WiFi Premium

Burettslag over på fiber
I desse dagar blir burettslag lagt over på fiber.
Les meir her
Påmelding fiber tyinkrysset
Meld interesse for utbygging av fiber på tyinkrysset.
Gå til skjema