Årdalsnett Din lokale TV- og breibandsleverandør
Mi side
Driftsmelding: På grunn av auka pris på TV2 kanalane, er prisen på TV grunnpakka auka til kr. 399,- pr mnd.

Din lokale leverandør av fiber, breiband og kabel-TV

Med framtidsretta teknologi utvidar me kontinuerleg kapasiteten i netta våre.

Årdalsnett er ein viktig sponsor for idrett- og kultur i ditt lokalmiljø.

Årdalsnett leverar breiband og kabel-tv på Filefjell - 

Lærdal - 

og på Årdalstangen.

Årdalsnett leverar breiband og kabel-TV i Årdal, Lærdal og på Tyin/Filefjell

Wi-Fi Premium

Vinnar trekt etter «Mi side»-konkurranse

Burettslag over på fiber
I desse dagar blir burettslag lagt over på fiber.
Les meir her
Påmelding fiber tyinkrysset
Meld interesse for utbygging av fiber på tyinkrysset.
Gå til skjema