Årdalsnett
Mi Side
Driftsmelding: På grunn av planlagt omlegging av fiber i Sogndal natt til Tysdag 19. Februar, kan nettet opplevast som treigt måndagskveld til tysdagsmorgon. Me beklagar ulempa dette medfører.

Personvern og bruk av informasjon

Me ser på personleg informasjon som namn, adresse, epost og telefonnr som konfidensielt. I samsvar med dette vert all informasjon som du som kunde oppgjev lagra på ein sikker stad, og vil kun verta brukt til å handsama deg som kunde bedre. Dette kan vera å senda ut viktig informasjon som direkte gjeld anlegg eller abonnement, og direkte kundeoppfylgjing. Som kunde kan du alltid be om ein kopi av dine personlege opplysningar og få dei korrigert eller fjerna frå vår kundebase.

Kva er Cookies?

Cookies eller informasjonskapslar er ein teknologi som dei fleste nettstader brukar idag. Ein cookie er ei lita tekstfil som vert lagra på datamaskina di. Det blir brukt til å lagre informasjon samstundes som du klikkar deg frå side til side. Når du brukar ardalsnett.no eller miside.ardalsnett.no so samtykkjer du at me kan setta cookies i nettlesaren din.