Årdalsnett
Mi Side

Personvern og bruk av informasjon

Me ser på personleg informasjon som namn, adresse, epost og telefonnr som konfidensielt. I samsvar med dette vert all informasjon som du som kunde oppgjev lagra på ein sikker stad, og vil kun verta brukt til å handsama deg som kunde bedre. Dette kan vera å senda ut viktig informasjon som direkte gjeld anlegg eller abonnement, og direkte kundeoppfylgjing. Som kunde kan du alltid be om ein kopi av dine personlege opplysningar og få dei korrigert eller fjerna frå vår kundebase.